Cải cách hành chính

Bộ phận một cửa của huyện Vị Xuyên hoạt động trở lại

02/05/2020 07:00 55 lượt xem

Sau thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Bộ phận một cửa của huyện đã hoạt động trở lại để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

        Trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội, tại bộ phận một cửa được bố trí luân phiên công chức, viên chức làm việc để hướng dẫn, thông tin và bảo đảm xử lý kịp thời các yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác. Sau những ngày hoạt động trở lại, người dân đến nộp thủ tục hành chính và giải quyết tại đây khá đông. Tuy nhiên, các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 cũng được triển khai đồng bộ theo nguyên tắc đảm bảo an toàn như: giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc cho công chức, viên chức làm việc tại các bộ phận và khách hàng đến liên hệ công tác. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đều được tiến hành đúng quy trình, thời gian quy định. Cùng với việc các hoạt động được trở lại bình thường, trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, để thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng xã hội trong phòng chống dịch Covid-19./.


Tin khác