Cải cách hành chính

Bộ thủ tục hành chính về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ( Ngành Thanh Tra)

04/09/2019 07:00 161 lượt xem

 Tải tại đây:

c/document_library/get_file   I - Danh sách mục thủ tục

c/document_library/get_file   1, Giải quyết Khiếu nại lần đầu

c/document_library/get_file   2, Giải quyết Khiếu nại lần Hai

c/document_library/get_file   3, Giải quyết Tố cáo

c/document_library/get_file   4, Thủ tục tiếp công dân

c/document_library/get_file   5, Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập (lĩnh vực PCTN)

c/document_library/get_file   6, Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập (lĩnh vực PCTN)

c/document_library/get_file   7, Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập (lĩnh vực PCTN)

c/document_library/get_file   8, Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình (lĩnh vực PCTN)

c/document_library/get_file   9, Thủ tục thực hiện việc giải trình (lĩnh vực PCTN)

c/document_library/get_file   10, Thủ tục xử lý đơn

c/document_library/get_file   II - Các mẫu văn bản

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác