Chính trị

Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên làm việc tại xã Linh Hồ, Ngọc Linh.

14/10/2021 09:01 60 lượt xem

Ngày 13/10, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông, Chương trình cải tạo vườn tạp và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tại xã Linh Hồ và xã Ngọc Linh.

Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên làm việc tại xã Linh Hồ, Ngọc Linh.
Bí thư Huyện ủy Đỗ Anh Tuấn kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông tại xã Linh Hồ.

     Đến nay, xã Linh Hồ và xã Ngọc Linh đã thực hiện gieo trồng được 207/328 ha diện tích cây vụ đông gồm ngô và rau đậu các loại. Trong chương trình cải tạo vườn tạp, hai xã có 37 hộ hộ nghèo và cận nghèo đăng ký, hiện đã giải ngân xong với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được các hộ sử dụng đúng mục đích, hiện cây trồng và vật nuôi đang sinh trưởng và phát triển khá tốt. Trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, hai xã đã tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho trên 1.300 con trâu, bò, sử dụng trên 138 lít hóa chất và 890 kg vôi bột để tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Tiêu hủy gần 400 con lợn mắc dịch tả lợn Châu phi với tổng trọng lượng gần 17,6 tấn.

Đ/c Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Huyện uỷ Vị Xuyên kiểm tra cải tạo vườn tại xã Linh Hồ.

    Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Linh Hồ và xã Ngọc Linh cần tiếp tục tuyên truyền nhân dân đẩy nhanh tiến độ và mở rộng diện tích sản xuất vụ đông, dần đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thực hiện cải tạo vườn tạp, thành lập các tổ công tác phụ trách các hộ cải tạo vườn tạp; hướng dẫn các hộ thực hiện theo trình tự và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, rà soát lại phương án, sơ đồ cải tạo vườn tạp, tuyên truyền các hộ trung bình thực hiện cải tạo vườn tạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc và tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19.

Bí thư Huyện ủy Đỗ Anh Tuấn kiểm tra sản xuất vụ đông tại xã Ngọc Linh.

Ngoài những nhiệm vụ trên, Bí thư Huyện uỷ Đỗ Anh Tuấn yêu cầu xã Linh Hồ và xã Ngọc Linh cần làm tốt công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu năm 2021 và xây dựng kế hoạch cho năm 2022; quan tâm công tác xây dựng Đảng, lưu ý đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm đảm bảo khách quan và chính xác./.

Ngọc Thơ

Tin khác