Ban Chấp hành Huyện ủy

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

23/09/2020 08:13 1218 lượt xem

Đồng chí: Đỗ Anh Tuấn

Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Năm sinh: 1977

Mail: datuan.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Lý Xuân Lù

Phó bí thư TT Huyện ủy

Sđt: 0975.820.341

Năm sinh 1967

Mail: Lxlu.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Thanh Tịnh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Sđt: 0912.584.417

Năm sinh 1974

Mail: httinh.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Đặng Thị Phượng

Ủy viên BTV, PCT Thường trực UBND huyện

Năm sinh: 1978

Mail: dtphuong.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Nam Tiến

Ủy viên BTV, Chỉ huy Trưởng BCH quân sự huyện

Năm sinh: 1969

 

Đồng chí: Mạc Văn Cừ

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

Năm sinh: 1973

 

 Đồng chí: Mai Thị Hạnh

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Sđt:

Năm sinh 1974

Mail: mthanh.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Lý Nam Thủy

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Năm sinh: 1981

 Mail: lnamthuy.vx@hagiang.gov.vn