Ban thường vụ Huyện ủy

Các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

22/09/2020 15:39 934 lượt xem

Đồng chí: Đỗ Anh Tuấn
  Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
Năm sinh: 1977
 Mail: datuan.vx@hagiang.gov.vn
 

 Đồng chí: Lý Xuân Lù
Phó bí thư TT Huyện ủy
Năm sinh 1967
 Mail: Lxlu.vx@hagiang.gov.vn 
   

Đồng chí: Hoàng Thanh Tịnh
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Năm sinh 1974
 Mail: httinh.vx@hagiang.gov.vn

 

 

 

 
 Đồng chí: Đặng Thị Phượng
 Ủy viên Ban thường vụ, PCT Thường trực UBND huyện 
 Năm sinh: 1978

Mail: dtphuong.vx@hagiang.gov.vn

   

 

  Đồng chí: Vũ Nam Tiến

UV BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

  Năm sinh: 1969

 

Đồng chí: Mạc Văn Cừ

UV BTV, Trưởng Công an huyện

  Năm sinh: 1973  

   Đồng chí: Lý Nam Thủy

UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

  Năm sinh: 1981

 Mail: lnamthuy.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Lục Chí Việt

UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

  Năm sinh: 1967

Mail: lcviet.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Thiều Văn Bốn

UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

  Năm sinh: 1971

 Mail: tvbon.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Lý Tiến Công

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

 Năm sinh: 1975

Mail: ltcong.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Huyền

UV BTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện

 Năm sinh: 1980

Mail: htthuyen.vx@hagiang.gov.vn

 

  

Đồng chí: Nguyễn Văn Châu

UV BTV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Vị Xuyên 

 Năm sinh: 1976

Mail: nvchau.vx@hagiang.gov.vn

 


Tin khác