Kinh tế

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thôn Lùng Châu xã Phong Quang

28/12/2021 08:39 55 lượt xem

          Thực hiện Quyết định của UBND huyện Vị Xuyên về việc giao đất cho cộng đồng dân cư. Ngày 27/12/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vị Xuyên, phối hợp với xã Phong Quang, tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thôn Lùng Châu xã Phong Quang.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thôn Lùng Châu xã Phong Quang
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trao chứng nhận quyền sử dụng đất cho thôn Lùng Châu, xã Phong Quang.

           Thửa đất số 143, tờ bản đồ địa chính số 42, thuộc thôn Lùng Châu, xã Phong Quang, cho cộng đồng dân cư thôn Lùng Châu sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác. Thửa đất có diện tích 43.641,4 m2, trên thực địa xác định, theo tờ trích lục bản đồ địa chính đất số 42 xã Phong Quang, ranh giới thửa đất được xác định, các mốc ngoài thực địa và đã có tường rào, bằng cọc bê tông, lưới thép bao quanh. Để thôn sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác như: Chăn nuôi, trồng trọt các loại cây ngắn ngày, đặc biệt không xây dựng nhà cửa và các công trình khác trên đất. Thôn có trách nhiệm giữ mốc đúng vị chí đã giao, sử dụng đúng mục đích, ranh giới và chấp hành các quy định của pháp luật.

Thực địa thửa đất  số 143, nay giao cho thôn Lùng Châu, xã Phong Quang quản lý        

 

Vi Quyền

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập