Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chi bộ Thôn Bản Hình thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022.

04/07/2022 06:59 149 lượt xem

    Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay, Chi bộ thôn Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên đã hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Bộ mặt nông thôn được thay đổi rõ nét, hệ thống đường, trường, điện dần được đầu tư xây dựng, kinh tế xã hội của thôn ngày một phát triển.

Chi bộ Thôn Bản Hình thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Khu vực trung tâm Thôn Bản Hình, xã Minh Tân.

    Thôn Bản Hình hiện có 143 hộ, 641 khẩu, Chi bộ có 52 đảng viên. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền xã, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của tập thể Chi bộ. Đến nay, thôn Bản Hình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đời sống nhân dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng, đạt 100% so với mục tiêu Nghị quyết. Tổng diện tích gieo trồng hằng năm của toàn thôn là 253,2 ha, sản lượng lương thực hơn 1.616 tấn; lương thực bình quân đầu người 685,4kg/người/năm, đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội. Nhiều hộ gia đình duy trì mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Ông Trần Đức Đạt, thôn Bản Hình, xã Minh Tân chia sẻ: Gia đình tôi hiện chỉ có 2 vợ chồng ở nhà, các con đều ra ở riêng nhưng vẫn cố gắng lao động, sản xuất, phát triển kinh tế theo mô hình vườn, ao, chuồng. Hiện đang nuôi cá, trâu bò, lợn và gia cầm, trừ các khoản chi phí, mỗi năm gia đình thu về gần 100 triệu đồng.

 Ao cá của gia đình ông Trần Đức Đạt, thôn Bản Hình, xã Minh Tân.

     Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp hiến 3000m2 đất, huy động nhân dân đóng góp 101 triệu đồng và 150 ngày công làm được 680 m đường bê tông. Hiện thôn đã hoàn thành 4/12 tiêu chí xây dựng NTM. Trong Chương trình cải tạo vườn tạp, có 5 hộ tham gia thực hiện với diện tích 3.500m2. Thông qua chương trình cải tạo vườn tạp đã tạo sự lan tỏa từ chương trình, đến nay đã có 15 hộ tự cải tạo khuôn viên của hộ gia đình. Đồng chí Nông Hùng Cường, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Bản Hình, xã Minh Tân cho biết: Ban Chi uỷ Chi bộ thôn đã xây dựng quy chế hoạt động và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Từ đó triển khai đến các hộ dân để triển khai và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Đến nay, cơ bản các mục tiêu của Nghị quyết đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

    Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách nhóm hộ, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, phân công giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. Phát huy tốt vai trò của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong thôn. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh chuyên cần ở mức cao, An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đồng chí Mã Đức Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân cho hay: Chi bộ thôn Bản Hình đã làm tốt công tác chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Chi bộ đã đề ra. Trong đó đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để tập trung thực hiện có hiệu quả. Ban công tác mặt trận và các Hội, đoàn thể đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo ra sự đồng thuận và đoàn kết trong nhân dân để thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Chi bộ.

Lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã kiểm tra thực tế tại thôn Bản Hình, xã Minh Tân.

 Có thể nói, qua nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo của đảng viên và nhân dân trong thôn. Chi bộ đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thôn Bản Hình đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Minh Tân đã đề ra./.

Ngọc Thơ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập