Hội đồng nhân dân

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh kiểm tra công tác bầu cử và phòng chống dịch tại xã Tùng Bá

21/05/2021 08:52 28 lượt xem

Ngày 20/5, đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện đã đi kiểm tra công tác bầu cử và phòng chống dịch COVID – 19 tại xã Tùng Bá. Cùng đi có một số ban ngành chuyên môn của huyện.

 Đến thời điểm này, cơ bản xã đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5. Theo đó, tổng số cử tri trên địa bàn xã là 5.018 với 15 đơn vị bỏ phiếu, sau hiệp thương lần thứ 3 đã lựa chọn được 41 ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất, cơ bản đã hoàn thành. Trong công tác phòng chống dịch Covid -19, các khu vực cách ly được bố trí đảm bảo, xây dựng các phương án chi tiết phòng chống dịch bệnh, trước và sau ngày bầu cử; thành lập các điểm cách ly tại trạm y tế xã và khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị các điều kiện đối với các cử tri hiện đang các ly tập trung, cách ly tại nhà đảm bảo theo đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện kết luận tại buổi làm việc.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số điểm bỏ phiếu, kết luận tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện đề nghị xã cần: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa ngày bầu cử, tiểu sử các ứng cử viên tới cử tri và công tác phòng chống dịch Covid -19; tiến hành kiểm tra, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng hướng dẫn quy định; chuẩn bị tốt các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, các thế lực thù địch nếu có xảy ra; kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh về UBBC cấp huyện. Đồng thời, tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, khoảng cách cử tri khi đến bầu cử theo đúng quy định, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã Tùng Bá nói riêng và huyện Vị Xuyên nói chung, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.


Tin khác