Chính trị

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh làm việc tại xã Cao Bồ và thị trấn Vị Xuyên

10/09/2021 14:42 61 lượt xem

     Nhằm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ 4 tháng còn lại. Ngày 9/9, đồng chí Hoàng Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại xã Cao Bồ và thị trấn Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo một số ban, ngành của huyện.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh làm việc tại xã Cao Bồ và thị trấn Vị Xuyên
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh thăm, kiểm tra tại Công ty Trà hữu cơ Cao Bồ.

     Trong 8 tháng đầu năm 2021, xã Cao Bồ và thị trấn Vị Xuyên đã bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể hoá thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa của 2 xã, thị trấn là trên 376 ha, đạt 100% kế hoạch. Triển khai tiêm trên 300 liều Vắc xin viêm da nổi cục trên đàn Trâu, Bò; Công tác phòng chống dịch tả Lợn Châu Phi được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trên địa bàn 2 xã, thị trấn không xảy ra dịch bệnh; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 được thực hiện nghiêm túc; Các Chương trình, Đề án phát triển nông lâm nghiệp được thực hiện có hiệu quả; Chương trình xây dựng NTM tại 2 xã, thị trấn tiếp tục được quan tâm thực hiện; Chương trình cải tạo vườn tạp, 2 xã, thị trấn đã có 40 hộ đăng ký thực hiện với tổng số tiền đã giải ngân là 390 triệu đồng/13 hộ; Chương trình 1953, giai đoạn II, đã hoàn thành xong 02 nhà tại xã Cao Bồ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã Cao Bồ là trên 3 tỷ 700 triệu đồng, đạt 49,2% KH. Đối với thị trấn Vị Xuyên trong 08 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách đạt 109% KH với trên 8 tỷ 600 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư xây dựng; Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả; Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm; Quốc phòng - an ninh được tăng cường, củng cố; Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh phát biểu kết luận trong buổi làm việc với thị trấn Vị Xuyên.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của xã Cao Bồ và thị trấn Vị Xuyên, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh ghi nhận những kết quả mà 02 địa phương đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đề nghị 2 xã, thị trấn trong 04 tháng còn lại cần xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông, nâng diện tích, sản lượng, chất lượng, cũng như giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác; Giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, đồng thời phát huy tiềm năng, thế mạnh về cây Chè, Thảo quả để phát triển theo hướng hàng hoá, nâng cao thu nhập cho người dân; Mở rộng diện tích nhà lưới sản xuất hàng hoá chất lượng cao, hình thành vùng tập trung chuyên canh, quy mô lớn; Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; Làm tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch đô thị; Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục; Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; Quan tâm tới chế độ đối với những người tham gia công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại các khu cách ly tập trung; Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, ATXH trên địa bàn ./.

Thu Liễu

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập