Chính trị

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên làm việc tại xã Quảng Ngần và Việt Lâm

15/09/2021 16:28 61 lượt xem

  Ngày 14/9, đồng chí Hoàng Thanh Tịnh – Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 4 tháng còn lại, tại 02 xã Quảng Ngần và Việt Lâm.

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên làm việc tại xã Quảng Ngần và Việt Lâm
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh thăm, kiểm tra công tác dạy và học tại điểm trường Tiểu học thôn Bản Chang, xã Quảng Ngần.

    Trong 08 tháng đầu năm 2021, dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, thống nhất của người dân, 02 xã Quảng Ngần và Việt Lâm đã bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể hoá thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tổng diện tích lúa vụ Mùa của 02 xã là trên 415 ha, đạt 100% KH. Cơ cấu giống chủ yếu Việt Lai 20, TH 3-3, Thiên ưu 8 …; Cây Ngô diện tích trên 90 ha, đạt 100% KH và trên 50ha Rau, đậu các loại. Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi tiếp tục được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Các Chương trình, Đề án, phương án sản xuất nông lâm nghiệp được thực hiện có hiệu quả. Chương trình cải tạo vườn tạp, 02 xã có 34 hộ đăng ký tham gia. Tổng số tiền đã giải ngân 430 triệu đồng/15 hộ. Chương trình 1953, giai đoạn II, hỗ trợ 06 hộ nghèo, đã đi vào sử dụng. Thu ngân sách trên địa bàn 02 xã thực hiện 08 tháng đầu năm gần 240 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư xây dựng; Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; Công tác phòng chống dịch Covid – 19 được thực hiện nghiêm túc; Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm; Quốc phòng - an ninh được tăng cường, củng cố; Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra mô hình cải tạo vườn tạp tại thôn Bản Chang, xã Quảng Ngần.

   Qua đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh đề nghị 02 xã Quảng Ngần và Việt Lâm cần xây dựng chương trình trọng tâm để lãnh, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ; tập trung thu hoạch cây trồng vụ Mùa, triển khai các điều kiện trồng cây vụ Đông; đưa các loại cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế cao, gắn với ứng dụng KHKT vào sản xuất; quản lý tốt đàn vật nuôi; đối với các thôn vùng cao của xã Quảng Ngần, cần tận dụng, phát huy những cây trồng thế mạnh như: Chè, Thảo quả nhằm tăng thu nhập cho người dân; làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý chặt chẽ việc lấn chiếm hành lang 2 bên đường khu chợ Vạt; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid – 19; làm tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc sử dụng chữ ký số trong thực thi công việc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong học sinh, đặc biệt là việc sử dụng thuốc lá điện tử trong các trường học .

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Việt Lâm.

  Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế mô hình cải tạo vương tạp; công tác dạy và học tại thôn Bản Chang, xã Quảng Ngần ./.

Thu Liễu - Mai Anh

Tin khác