Thanh niên

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường THPT Vị Xuyên

20/09/2021 16:50 55 lượt xem

    Ngày 19/9, Đoàn TNCS HCM Trường THPT Vị Xuyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XLII, nhiệm kỳ 2021 – 2022. Đến dự có lãnh đạo huyện đoàn Vị Xuyên và một số Chi đoàn bạn.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường THPT Vị Xuyên
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường THPT Vị Xuyên

     Trong năm học 2020 – 2021, Đoàn trường THPT Vị Xuyên đã đạt được những thành tích đáng biểu dương. Công tác đoàn và phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến và đổi mới tích cực. Giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống và giáo dục pháp luật được quan tâm. Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong các Chi đoàn. Công tác giáo dục kỹ năng sống được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức, tạo sân chơi và môi trường lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” được phát động thường xuyên, kết quả có 70 học sinh giỏi cấp trường, đạt 22 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào xung kích, tình nguyện, chung sức vì cộng đồng. Đi đầu tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức …

Đại biểu bầu Ban chấp hành khoá mới

 Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn trường khoá XLII và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong trong công tác đoàn năm học 2020 -2021. Biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với một số mục tiêu chủ yếu như: 100% đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt chủ chương của Đảng, phấp luật của nhà nước; 100% đoàn viên, thanh niên cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ; 100% đoàn viên, thanh niên; phấn đấu chuyển lớp đạt 98% trở lên; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90% trở lên; tỷ lệ đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, trường nghề đạt 60% trở lên…

Ngọc Thơ

Tin khác