Hội đồng nhân dân

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ GIANG - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07

20/05/2021 08:19 14 lượt xem

Gồm các xã: Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy, Phong Quang, Phương Tiến, Minh Tân, Thuận Hòa, Tùng Bá, Phú Linh, Kim Linh, Kim Thạch, Đạo Đức thuộc huyện Vị Xuyên.

 Số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là 03 người, số người ứng cử là 05 người, gồm:

1, Ông Nguyễn Văn Đồng

 

2, Ông Hoàng Gia Long

3, Ông Ngô Xuân Nam

 

4, Bà Vũ Thị Thu Nga

5, Ông Đỗ Anh Tuấn

 

 


Tin khác