Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đồng chí Lý Xuân Lù kiểm tra xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953

09/06/2021 07:02 291 lượt xem

Ngày 08/06/2021 đồng chí Lý Xuân Lù, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đi thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 Tỉnh ủy và Chương trình cải tạo vườn tạp tại các xã Phú Linh, Kim Linh, Kim Thạch và Linh Hồ.

       Theo Quyết định số 1953 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, giai đoạn 2 năm 2021, mỗi hộ 60 triệu đồng. Với 4 xã Phú Linh, Kim Thạch, Kim Linh và xã Linh Hồ tổng có 12 nhà thuộc đối tượng được hỗ trợ. Qua kiểm tra cho thấy công tác hỗ trợ làm nhà theo chương trình 1953, đang được các xã triển khai thực hiện theo đúng chủ trương và tiến độ hoàn thành trong tháng 6 này.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  thăm mô hình cải tạo vườn tạp tại xã Linh Hồ

       Thăm thực tế các hộ được hỗ trợ nhà ở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng chí Lý Xuân Lù PBT-TT Huyện ủy, đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã trong việc triển khai xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị, các xã tiếp tục cử cán bộ chuyên môn thường xuyên sâu sát cơ sở, hỗ trợ các hộ đảm bảo tiến độ làm nhà, phối hợp giám sát chất lượng công trình, bảo đảm chất lượng. Kiểm tra chương trình cải tạo vườn tạp tại 4 xã cho thấy, các xã đã tổ chức ra quân phát động cải tạo vườn tạp được từ 2 đến 3 hộ, từ đó làm động lực thúc đẩy nhiều hộ gia đình thực sự quan tâm cải tạo vườn tạp có quy mô, bài bản. Bên cạnh đó nhiều xã, nhiều hộ cũng chưa thực sự quan tâm, còn mang tính hình thức còn trông trờ ỷ lại.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập