Kinh tế

Đồng lòng, quyết tâm vì Vị Xuyên phát triển

05/06/2024 08:20 47 lượt xem

              Thống nhất quan điểm chỉ đạo, đồng bộ giải pháp, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, bám sát địa bàn, vào cuộc quyết liệt là quyết tâm và cách làm đổi mới Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo Quyết định 1340 theo dõi, chỉ đạo và giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Vị Xuyên (Đoàn công tác số 06).

Đồng lòng, quyết tâm vì Vị Xuyên phát triển
Bà Hoàng Thị Thơn, thôn Bản Tàn, xã Trung Thành nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công huyện Vị Xuyên.

             Trong chương trình hoạt động của Đoàn công tác số 06, các thành viên được phân công địa bàn phụ trách và nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc địa phương thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Tỉnh ủy về các lĩnh vực: Phát triển KT - XH, thu hút đầu tư, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, sử dụng đất, thu ngân sách nhà nước, phát triển giáo dục và đào tạo, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trách nhiệm nêu gương của tập thể, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, quy chế làm việc của cấp ủy, cải cách hành chính, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

            Tại buổi làm việc đầu tiên của Đoàn công tác số 06 với BTV Huyện ủy Vị Xuyên, có 4 nội dung trọng tâm, đột phá huyện đề xuất đoàn công tác xem xét, hỗ trợ huyện thực hiện gồm: Giải quyết dứt điểm công tác cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) đồng loạt trên địa bàn, hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng điện và vệ sinh môi trường nông thôn. Sau 10 năm thực hiện kế hoạch cấp GCN QSDĐ đồng loạt của UBND tỉnh, đến nay, huyện Vị Xuyên đã tiếp nhận 117.136 hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ; số hồ sơ đã thẩm định đạt 97,8%; số hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ đạt 86,9% số hồ sơ đã thẩm định. Trong số hồ sơ đã thẩm định đủ điều kiện cấp GCN, đơn vị tư vấn đã in chuyển cơ quan chuyên môn kiểm tra, trình ký 90.444 giấy, trong đó có 75.400 giấy đạt yêu cầu đã ký, hơn 15.000 GCN không đủ điều kiện chuyển đơn vị tư vấn hoàn thiện lại. Số GCN đã trao cho người dân đạt 70,7% số GCN đã ký. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vị Xuyên đã kê khai thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 8.296/10.003 hồ sơ. Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND huyện Vị Xuyên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, nhưng quá trình thực hiện cấp GCN gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện vẫn còn hơn 9.000 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp GCN đã chuyển trả cho đơn vị tư vấn để hoàn thiện, bổ sung và hơn 9.100 GCN đơn vị tư vấn chưa chuyển tới để kiểm tra, ký giấy; 29,3% GCN đã ký chưa trao được cho các hộ gia đình, cá nhân; nhiều hồ sơ chưa hoàn thiện kê khai thuế, chưa chuyển sang cơ quan thuế; chất lượng hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa cao, tỷ lệ hồ sơ cơ quan thuế trả lại còn chiếm 36%; đặc biệt hồ sơ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính được hoàn thiện từ những năm trước nhưng phải chịu thuế tại thời điểm cấp GCN.

           Cùng với đó, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện được đầu tư từ lâu nay đã xuống cấp, còn 3 thôn: Nà Sát (Thanh Thủy), Lũng Cáng (Thuận Hòa), Lùng Vài (Minh Tân) chưa có đường ô tô; 30 thôn chưa được cứng hóa đường giao thông hoặc xuống cấp mạnh. Toàn huyện còn 19/261 thôn chưa có hệ thống điện lưới Quốc gia đến trung tâm. Số hộ chưa có nhà vệ sinh, hố chôn, xử lý rác thải trong sinh hoạt còn cao.

          Với tinh thần, trách nhiệm cao, các thành viên của đoàn công tác đã phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế, đề xuất giải pháp giúp huyện Vị Xuyên từng bước tháo gỡ khó khăn, đồng thời lựa chọn 2 nội dung trọng tâm là cấp GCN QSDĐ đồng loạt và hoàn thiện hạ tầng giao thông để tập trung thực hiện đột phá trong năm 2024 - 2025; chủ động lồng ghép, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông cho các xã trong lộ trình hoàn thành xây dựng Nông thôn mới, xã biên giới; lựa chọn các nội dung có tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế như: Liên kết phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế rừng, khai thác thủy điện, đưa lao động đi làm việc tại Trung Quốc theo thỏa thuận.

         Giám đốc Sở TN&MT Đinh Thế Mạnh chia sẻ: “Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong cấp GCN cho người dân, huyện Vị Xuyên cần chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất của UBND cấp xã; công tác tham mưu, chứng thực hồ sơ chuyển QSDĐ đảm bảo đúng quy định; tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và thông báo người dân đến nhận GCN đã được cấp; Chi cục thuế Vị Xuyên ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ chưa thông báo thuế; phối hợp cung cấp danh sách hồ sơ chưa đủ điều kiện thẩm định đã trả lại để Sở TN&MT chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ chuyển thông tin sang cơ quan thuế đối với các hồ sơ cơ quan thuế trả lại và các hồ sơ chưa chuyển thông tin theo quy định”.

         Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 06 Hoàng Gia Long trăn trở: Đoàn công tác không chỉ theo dõi, chỉ đạo, giám sát, nắm bắt thông tin mà phải “xắn tay” giúp huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ. Các thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện và phải báo cáo kết quả cụ thể; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh trên địa bàn. Đối với 2 nội dung đột phá, huyện Vị Xuyên lựa chọn thực hiện hoàn thành trong năm 2024 - 2025 là cấp GCN QSDĐ và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long giao Sở TN&MT chỉ đạo đơn vị tư vấn nâng cao chất lượng giải quyết công việc, tăng cường đội ngũ cán bộ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại huyện, phối hợp với huyện tháo gỡ vướng mắc. Sở Tài chính phối hợp với huyện triển khai các giải pháp về huy động, cân đối, sử dụng nguồn lực, lựa chọn các thôn chưa có đường giao thông, thôn xây dựng Nông thôn mới, biên giới ưu tiên đầu tư trước. Hàng tháng, Đoàn công tác sẽ dự họp với BTV Huyện ủy 1 lần để nắm bắt, theo dõi kết quả triển khai 2 nội dung này, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

        Một tuần sau buổi làm việc của Đoàn công tác với BTV Huyện ủy Vị Xuyên, chúng tôi có mặt tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, không khí làm việc rất khẩn trương. Bên cạnh những chồng hồ sơ cao ngất, vây kín bàn làm việc là những giọt mồ hôi, trách nhiệm và quyết tâm của đội ngũ cán bộ. Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vị Xuyên Đinh Quang Vinh chia sẻ: “Để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo kết luận buổi làm việc của đoàn công tác, văn phòng hầu như không có ngày nghỉ cuối tuần, ngày làm việc cũng kéo dài hơn, có nhiều hôm cán bộ đi làm đêm. Khối lượng công việc của văn phòng còn rất lớn, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ cũng được nâng cao, Văn phòng sẽ tích cực phối hợp với huyện từng bước tháo gỡ khó khăn để hoàn thành cấp GCN cho người dân theo kế hoạch”.

        Tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công của huyện, niềm vui, phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt những người dân đến nhận GCN QSDĐ. Bà Hoàng Thị Thơn, thôn Bản Tàn, xã Trung Thành (Vị Xuyên) phấn khởi: “Cảm ơn các cấp, ngành đã làm GCN cho tôi, có sổ rồi, tôi có thể chuyển nhượng đất cho các con và yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống”.

        Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên Đỗ Anh Tuấn cho biết: “Trên cơ sở kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 06 tại buổi làm việc của đoàn với BTV Huyện ủy, huyện Vị Xuyên tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, bổ sung vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng tháng đối với 2 nội dung lựa chọn đột phá; huyện sẽ đánh giá toàn diện 2 nội dung này, báo cáo cụ thể với đoàn công tác để đoàn nắm bắt kịp thời các thông tin, chỉ đạo, hỗ trợ huyện thực hiện hoàn thành theo kế hoạch”.

       Những giải pháp tháo gỡ khó khăn đã được đề xuất, những công việc cụ thể đang được bắt tay thực hiện ngay; sự thống nhất, quyết tâm cao cả trong chỉ đạo và hành động của các thành viên Đoàn công tác số 06 và địa phương mang đến khí thế làm việc mới, sôi nổi và hăng say, là “nền móng” cho những kỳ vọng thành quả trong thời gian tới.

Báo Hà Giang

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập