Cải cách hành chính

Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

20/06/2020 07:00 70 lượt xem

Ngày 18/6, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự có đồng chí Vi Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo CCHC & ứng dụng công nghệ thông tin chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Trong 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính luôn được UBND huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên chỉ đạo sát sao hàng năm, và đạt được nhiều kết quả nhất định đồng bộ trên cả 6 nhiệm vụ đã đề ra. Trong năm 2020 UBND huyện ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND về công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện triệt để chỉ thị số 29 của UBND Tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC tới 100%  các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Kiểm soát TTHC, chỉ đạo rà soát, niêm yết công khai đầy đủ bộ TTHC cấp huyện xã theo quy định trong đó số TTHC cấp huyện là 296; cấp xã là 139. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là 6.584 hồ sơ, giải quyết quá hạn 02 hồ sơ;  Cấp xã là 11.740 hồ sơ, giải quyết quá hạn 19 hồ sơ.  Duy trì hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trung tâm huyện và 24 xã, thị trấn; Thực hiện cắt giảm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đúng quy định theo các quyết định của UBND Tỉnh đã ban hành.Việc nâng cấp cơ sở  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã được quan tâm và đầu tư. Bên cạnh đó, đảm bảo 100% việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính, 100% văn bản hành chính được trao đổi dưới dạng điện tử thông qua hòm thư điện tử công vụ gov.vn giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Quán triệt các cơ quan đơn vị, UBND cấp xã được tập huấn trực tiếp sử dụng chữ ký số, đến nay toàn huyện có tổng số 227 cá nhân được cấp chữ ký số.

      Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan đơn vị, UBND cấp xã đối với vấn đề cải cách thủ tục hành chính còn buông lỏng, chưa chủ động sát sao; Việc công khai tiến độ, kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC trên trang dịch vụ công của tỉnh rất hạn chế, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện triển khai hòm thư điện tử thường xuyên; việc ứng dụng CNTT vào trong hoạt động quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính ở một số bộ phận, cơ quan đơn vị còn nhiều hạn chế...

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vi Hữu Cầu, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy trong thời gian tới để cho công tác CCHC của huyện được tốt, đề nghị các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn tiếp tục tập huấn đến các cán bộ các đơn vị, quán triệt đến đảng viên và nhân dân trong trương trình CCHC của Tỉnh và đổi mới CCHC; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu về tác phong, lề lối làm việc các cán bộ; Phòng Nội Vụ rà soát phân công cán bộ chuyên môn, điều động luân chuyển vị trí. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính…


Tin khác