Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ 17 khóa XXIV

16/09/2021 13:56 45 lượt xem

       Ngày 15/9/2021, Đảng bộ xã Linh Hồ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17, khóa XXIV (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ 17 khóa XXIV
Toàn cảnh hội nghị

              Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm cho thấy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề được người dân quan tâm. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo quyết liệt từ xã đến thôn, bản thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm và dịch bệnh Covid-19, đồng thời có kế hoạch gieo cấy vụ xuân, vụ mùa đạt kết quả tốt, trong đó duy trì sản xuất lúa J02 làm hàng hóa. Trong vụ đông tới, xã phấn đấu gieo cấy trên 250 ha, chủ yếu là cây ngô. Về chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh lớn sảy ra. Các chương trình, đề án triển khai bước đầu đã thu được những kết quả tích cực, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, trọng tâm là chương trình 1953 hỗ trợ xây dựng được 7 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn, quốc phòng, an ninh được giữa vững,  hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả thu ngân sách đạt theo kế hoạch huyện giao. Các chương trình, đề án phát triển kinh tế như: cải tạo vườn tạp gắn với nhà sạch, vườn đẹp, cơ giới hóa trong lao động sản xuất, các mô hình tiêu biểu trong chăn nuôi, trồng trọt ngày càng xuất hiện nhiều trong các thôn, bản và trong các hộ gia đình..

          Tại hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại cần được khắc phục như: công tác phòng chống dịch, bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và dịch Covid-19, đánh giá nguyên nhân các chỉ tiêu nghị quyết đạt thấp, công tác phòng chống đào bới, san lấp ruộng, rừng, khai thác vàng trên núi Pá Phay, tuy đã được tuần tra, kiểm soát tốt, song vẫn còn tiềm ẩn phức tạp...

            Để triển khai, giải quyết những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể, các chi bộ thôn vừa phòng chống dịch, vừa tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó trách nhiệm người đứng đầu, nhằm tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của mọi tầng lớp nhân dân. Trước mắt là tập chung thu hoạch vụ lúa mùa, phòng chống đói rét cho trâu, bò mùa đông và triển khai sản xuất vụ đông năm 2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao./.

Vi Quyền

Tin khác