Quốc phòng - An ninh

Hội nghị bàn giao danh sách cơ sở về phòng cháy chữa cháy cho UBND các xã, thị trấn quản lý

15/07/2021 08:26 69 lượt xem

Ngày 14/7, Công an huyện Vị Xuyên đã tổ chức Hội nghị bàn giao danh sách cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý về PCCC cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự có Chỉ huy phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện cùng lãnh đạo và trưởng Công an 24 xã, thị trấn.

Hội nghị bàn giao danh sách cơ sở về phòng cháy chữa cháy cho UBND các xã, thị trấn quản lý
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chỉ huy của phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ, một số Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an và văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; đồng thời Công an huyện đã ký biên bản bàn giao danh sách 314 cơ sở thuộc phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP cho 24 UBND xã, thị trấn quản lý. Việc bàn giao cơ sở thuộc danh mục do UBND các xã, thị trấn quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý địa bàn về PCCC và CNCH; gắn trách nhiệm quản lý nhà nước và PCCC và CNCH đối với người đứng đầu cấp xã, thị trấn, qua đó góp phần phòng ngừa không để xảy ra các vụ cháy nổ ngay từ cơ sở.

Công an huyện Vị Xuyên ký biên bản bàn giao danh sách cơ sở cho UBND các xã, thị trấn quản lý về PCCC

  Ngay sau khi bàn giao, Công an huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tiến hành lập hồ sơ quản lý về PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý, tiếp tục rà soát các cơ sở thuộc phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, lập hồ sơ và đưa vào danh sách quản lý để thực hiện tốt công tác quản ký nhà nước về PCCC; tổ chức tuyên truyền hướng dẫn, giáo dục pháp luật về PCCC; chỉ đạo, kiểm tra an toàn về PCCC đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý, đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện PCCC cho các đội dân phòng theo quy định./.

Quỳnh Anh

Tin khác