3 Chương trình MTQG

Hội nghị giao ban triển khai tiến độ 03 chương trình MTQG tháng 4/2024

10/05/2024 08:55 46 lượt xem

             Ngày 9/5, huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị giao ban triển khai tiến độ thực hiện 03 chương trình MTQG tháng 4/2024. Thường trực UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị, dự còn có lãnh đạo Sở Tư pháp, các ban ngành huyện, các xã thị trấn. 

Hội nghị giao ban triển khai tiến độ 03 chương trình MTQG tháng 4/2024
Toàn cảnh Hội nghị giao ban triển khai tiến độ thực hiện 03 chương trình MTQG huyện Vị Xuyên tháng 4/2024

           Theo kế hoạch vốn giai đoạn 2022-2024 Vị Xuyên được giao tổng 736.864 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư 374.329 triệu đồng; Nguồn vốn sự nghiệp 362.535 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn thực hiện năm 2024 là 462.326,4 triệu đồng. Kết quả giải ngân 03 Chương trình MTQG 2022-2024: 313.754,3 triệu đồng, đạt 42,6% KH, giải ngân tăng 23.266 triệu đồng so với tháng trước. Cụ thể chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã giải ngân 14.692,5 triệu đồng, đạt 48,9% KH. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã giải ngân 36.444,2 triệu đồng, đạt 79,4% KH giao. Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và MN: đã giải ngân 262.617,6triệu đồng, đạt 39,7% KH giao. 

          Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đưa ra các ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả 03 chương trình MTQG trên địa bàn thời gian tới. Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thanh Tịnh và các Đồng chí Thường trực UBND đề nghị: Các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các xã thị trấn cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG; các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ công trình chuyển tiếp. Đối với nguồn vốn sự nghiệp tăng cường tập huấn, hướng dẫn công tác triển khai thực hiện. Hoàn thành dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và các nhóm sản xuất cộng đồng phát huy hiệu quả. Đối với các công trình khởi công mới năm 2024, các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai thi công, giải ngân các công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã trong quá trình triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG. Các xã, thị trấn tiếp nhận, bảo quản, sử dụng xi măng có hiệu quả theo KH giao nhận, tổ chức ra quân đồng loạt Chương trình cứng hóa đường giao thông năm 2024 trong tháng 5; tiếp tục triển khai giải ngân các dự án mô hình giảm nghèo, các dự án hỗ trợ sản xuất NLN đã được phê duyệt./.

Quỳnh Anh

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập