Nông thôn mới

Hội nghị thẩm định xét công nhận NTM xã Phong Quang.

24/11/2020 09:22 89 lượt xem

Ngày 23/11, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Hội nghị thẩm định xét công nhận xã Phong Quang về đích các tiêu chí xây dựng NTM năm 2020. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị.

     Đến thời điểm hiện tại, xã Phong Quang đã tổ chức tự đánh giá và đạt 19/19 tiêu chí NTM theo quy định. UBND huyện cũng đã tổ chức thẩm tra, qua đó đánh giá 100% tiêu chí đạt theo quy định, các loại hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng yêu cầu. Sau khi nghe báo cáo chi tiết mức độ hoàn thành các tiêu chí và báo cáo tổng hợp lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM xã Phong Quang, các thành viên Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện, các ngành, đoàn thể và Bí thư Đảng ủy 24 xã, thị trấn đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, 51/51 phiếu đồng ý công nhận xã Phong Quang đạt chuẩn NTM năm 2020.

    Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đỗ Anh Tuấn đề nghị xã Phong Quang rà soát lại các loại hồ sơ, thủ tục, khắc phục tồn tại, vướng mắc nâng cao chất lượng các tiêu chí; tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trụ sở thôn sao cho sáng – xanh – sạch – đẹp; các ngành tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ xã thực hiện hoàn thành chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu; Văn phòng NTM huyện chủ động hoàn thiện hồ sơ và các văn bản liên quan để các ngành của tỉnh thẩm định trong thời gian tới, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để công nhận xã Phong Quang đạt chuẩn NTM, phấn đấu buổi lễ công nhận diễn ra trước ngày 31/12/2020. Bên cạnh đó Văn phòng NTM huyện cần tiếp tục thẩm định tiêu chí đối với các thôn NTM đã đăng ký từ đầu năm trên địa bàn huyện./.


Tin khác