Đẩy mạnh học tập và Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

13/06/2021 08:40 33 lượt xem

Sáng 12.6, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 (CT05), ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện CT05 của Bộ Chính trị. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Điểm cầu huyện Vị Xuyên có các đồng chí trong thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trong huyện.

Qua 5 năm thực hiện CT05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị và xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận. Việc tổ chức học tập, quán triệt CT05 được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và trong các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên… Kết quả điều tra dư luận xã hội tháng 3.2021 của cơ quan chuyên môn cho thấy: 79% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện CT05 giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 70% cho rằng, thực hiện CT05 đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo, những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra sau 5 năm thực hiện CT05. Đồng thời, bàn các giải pháp triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện CT05 trong thời gian tới; trong đó, tập trung làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

          Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát, chỉ rõ những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở để cán bộ, đảng viên, nhân dân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt. Đồng thời, mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong giai đoạn mới. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ quá trình “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của toàn xã hội cũng như lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn việc “làm theo” Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội. Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ của CT05 thành kế hoạch, chương trình hành động, bám sát yêu cầu, xác định đúng, trúng các khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, thực hiện tốt phương châm: Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân; “xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Mặt khác, thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Trong đó, “xây” là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển KT-XH. “Chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân nào…

Thực hiện CT05, 136 tập thể, 187 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tỉnh Hà Giang có 2 tập thể và 3 cá nhân, cụ thể: Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Chi bộ thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái (Mèo Vạc); Vũ Thị Bình, Giáo viên trường THPT Chuyên Hà Giang; Sền Thị Ỉnh, Hội viên phụ nữ thôn Xếp, xã Đản Ván (Hoàng Su Phì); Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh).


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập