Văn hóa - Xã hội

Hội nghị triển khai công tác quản lý ngân sách, quản lý thu chi các khoản xã hội hóa và thực hiện quy chế dân chủ

07/10/2021 09:06 50 lượt xem

             Ngày 6/10, huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai Công tác quản lý ngân sách, thu chi các khoản xã hội hóa và việc thực hiện quy chế dân chủ năm học 2021 – 2022 và các năm học tiếp theo. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng đông đảo cán bộ quản lý và kế toán các trường học trên địa bàn huyện.

Hội nghị triển khai công tác quản lý ngân sách, quản lý thu chi các khoản xã hội hóa và thực hiện quy chế dân chủ
Toàn cảnh hội nghị

              Trong những năm học qua, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành. Các đơn vị trường học có học sinh bán trú, nội trú đã làm tốt công tác học sinh nội trú, bán trú.  Đảm bảo thu chi tài chính công khai, minh bạch, rõ ràng. Nhiều đơn vị đã thực hiện nghiêm túc về chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt, học tập, của học sinh nội trú, bán trú, đã tạo ra môi trường nội trú “ thân thiện, an toàn”. Công tác quản lý ngân sách các cấp, trong đó có ngân sách trường học về cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nguồn ngân sách Nhà nước chi cho các đơn vị trường học ngày càng tăng, chi hỗ trợ  học sinh bán trú và các chế độ chính sách thu hút giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho học sinh là con em đồng bào dân tộc được học hành thuận lợi và động viên khuyến khích các thầy cô giáo tới công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, các nhà trường đã tổ chức, triển khai xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ và luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm được kiện toàn, bổ sung và điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn một số tồn tại: Công tác quản lý tài chính tại các trường trên địa bàn vẫn còn có nhiều hạn chế, vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan. Cán bộ quản lý của các nhà trường đa số đều từ giáo viên nên thường không hiểu một cách sâu sắc về các chỉ tiêu tài chính. Trình độ và năng lực của một bộ phận nhân viên kế toán có tính chuyên nghiệp chưa cao, bất cập, thiếu chủ động trong việc sử dụng nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động.

      Để năm học mới 2021-2022 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn Đồng chí Đặng Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc công tác quản lý ngân sách, quản lý thu chi các khoản xã hội hóa và việc thực hiện quy chế dân chủ. Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc nhà nước, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội huyện trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn cho các đơn vị trường học về: Quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính; Về giao dự toán chi hoạt động thường xuyên từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp; Quản lý trích lập và sử dụng các quỹ trong nhà trường; Hướng dẫn khai thác Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp để đảm bảo kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh.

Thu Biên

Tin khác