Chính trị

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Xuyên lần thứ VII khóa XVIII nhiệm kỳ 2019 – 2024

12/01/2022 10:50 74 lượt xem

        Sáng ngày 11/1, UBMTTQ VN huyện Vị Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh cùng các đồng chí Thường trực huyện Ủy, HDND, UBND huyện. Các Ban, ngành, Chủ tịch UBMTTQ 24 xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị UBMTTQ Việt Nam huyện Vị Xuyên lần thứ VII khóa XVIII nhiệm kỳ 2019 – 2024
Toàn cảnh hội nghị

             Trong năm 2021, được sự hướng dẫn của UBMTTQ tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, phối hợp của HĐND, UBND huyện và các tổ chức thành viên, UBMTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác Mặt trận và đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo đó, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19; các quy định mới của TW, của tỉnh, huyện về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tiếp nhận tiền và hàng hóa, thiết bị vật tư y tế trị giá trên 1,8 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được UBMTTQ các cấp trong huyện tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với chương trình “An sinh xã hội”, đạt hiệu quả, thiết thực với nhiều nét mới.

           Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương bầu bổ sung thêm 5 Ủy viên UBMTTQ huyện khóa XVIII.

 Kiện toàn, bổ sung thêm 5 Ủy viên UBMTTQ huyện khóa XVIII.

          Phát biểu Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lý Xuân Lù, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong năm 2021. Đồng thời đề nghị: Trong năm 2022, UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QPAN, xây dựng NTM và làm tốt công tác giảm nghèo; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân xuất sắc trong công tác mặt trận.
MTTQ huyện tặng Giấy khen cho các tập thể.

        Nhân dịp này, đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” của Trung ương MTTQ Việt Nam cho 3 cá nhân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Tặng Giấy khen của MTTQ huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.

Thu Biên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập