3 Chương trình MTQG

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 đợt 2.

20/03/2024 08:19 86 lượt xem

              Ngày 19/3, huyện Vị Xuyên đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4, thuộc tiểu Dự án 2, Dự án 5, Chương trình MTQG phát triển KT-XH, vùng đồng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đợt 2. Dự có đồng chí Đặng Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện, giảng viên của Học viện Dân tộc. 

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 đợt 2.
Toàn lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 huyện Vị Xuyên, đợt 2.

            Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 300 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, Bí thư chi bộ, trưởng thôn thuộc đối tượng 4 được phê duyệt theo QĐ số 10165 ngày 13/12/2023 của UBND huyện. Trong  thời gian 05 ngày các học viên sẽ chia làm 06 lớp, học từ ngày 19-23/3/2024, các học viên sẽ được giảng viên của Học viện Dân tộc truyền đạt 06 chuyên đề chính gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác QP-AN ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

          Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển KT-XH theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc./.

Quỳnh Anh

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập