Xây dựng Đảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2024.

19/02/2024 14:34 159 lượt xem

           Sáng ngày 19/02/2024, Trung tâm Chính trị huyện Vị Xuyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Thiều Văn Bốn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm cùng trên 70 học viên là các Đảng viên dự bị đến từ các chi, đảng bộ trong toàn huyện.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2024.
Đồng chí Thiều Văn Bốn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phát biểu tại lễ khai giảng.

             Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là: Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và các nội dung thuộc chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới. 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2024.

          Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm trang bị cho đảng viên dự bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên…. Đồng thời nâng cao khả năng nhìn nhận của đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, đóng góp tốt nhất cho cơ quan, đơn vị và xã hội; qua đó, giúp các đảng viên mới nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó tiếp tục nỗ lực vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

         Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập. Căn cứ kết quả đánh giá, Trung tâm Chính trị huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đây là điều kiện để các tổ chức cơ sở đảng xét chuyển Đảng chính thức cho các đảng viên sau một năm rèn luyện, phấn đấu.

Kiều Nga - Trung tâm Chính trị huyện Vị Xuyên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập