Xây dựng Đảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

03/04/2024 14:00 99 lượt xem

           Sáng ngày 02/4, tại xã Phú Linh, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024, cho 62 học viên của 04 xã Phú Linh, Linh Hồ, Kim Linh, Kim Thạch.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại xã Phú Linh

            Trong thời gian 05 ngày (02/4 đến ngày 06/4/2024); các học viên là những quần chúng ưu tú của 4 xã sẽ được nghiên cứu về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó các học viên sẽ được trao đổi, liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương và viết bài thu hoạch cuối khóa.

 Sau khi kết thúc khóa học trở về đơn vị công tác, địa phương nơi cư trú các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công Thành - Văn phòng Đảng ủy Linh Hồ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập