Xây dựng Đảng

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

05/10/2021 06:36 73 lượt xem

Ngày 4/10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vị Xuyên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021.

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2021

    Trong thời gian 5 ngày, 95 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ Vị Xuyên sẽ được nghiên cứu học tập các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

    Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới, làm cơ sở để xét chuyển Đảng chính thức. Qua lớp bồi dưỡng, giúp các Đảng viên mới nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng. Từ đó, vân dụng sáng tạo kiến thức về lý luận vào thực tiễn công tác, phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh ./.

Thu Liễu

Tin khác