Văn hóa - Xã hội

Ngân hàng CSXH huyện Vị Xuyên tổng kết cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021.

13/01/2022 08:46 45 lượt xem

Ngày 11/1, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), tổ chức tổng kết cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo các hội, đoàn thể và cán bộ chuyên quản cấp huyện.

Ngân hàng CSXH huyện Vị Xuyên tổng kết cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021.
Ngân hàng CSXH huyện Vị Xuyên tổng kết cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021.

    Năm 2021 thực hiện uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động ủy thác cho vay giữa NHCSXH huyện và các Hội đoàn thể đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống… Kết quả các tổ chức CT-XH ủy thác đã cùng với NHCSXH giải ngân cho trên 2.792 lượt hộ với số tiền trên 113.600 triệu đồng. Đến 31/12/2021, tại 24 xã, thị trấn có 94 tổ chức hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, quản lý 295 tổ TK&VV, dư nợ là 413.278 triệu đồng, so với năm 2020 tăng 44.951 triệu đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ cho vay. Tăng trưởng dư nợ đạt 100% kế hoạch giao, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,2%, chủ yếu tập trung ở các chương trình: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường. Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu lãi năm, nâng tỷ lệ khách hàng nộp lãi đều hàng tháng lên 97%....

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như: Các Hội, đoàn thể bám sát các nội dung NHCSXH đã ủy thác để thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng; Phối hợp triển khai kịp thời cho vay các nguồn vốn được giao mới trong năm 2022, thực hiện nghiêm khâu bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch tại cơ sở đảm bảo an toàn về vốn; Triển khai đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi thông qua Tổ TK&VV, Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại các thôn bản, các Tổ TK&VV, giúp bà con nắm bắt kịp thời các chương trình tín dụng, các chế độ chính sách của chính phủ đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các nghĩa vụ của người dân khi tham gia vay vốn đối với NHCSXH. NHCSXH và các Hội đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch; Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh của địa phương, có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19...

Hà Trang - Hội LHPN Vị Xuyên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập