Xây dựng nông thôn mới

Phúc tra lại 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Vị Xuyên

21/07/2020 07:00 39 lượt xem

Trong các ngày từ 6/7 đến ngày 18/7/2020. Tổ phúc tra tỉnh gồm: Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên môi trường và Cục Thống kê tỉnh, phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Vị Xuyên, tổ chức phúc tra lại 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Vị Xuyên.

     Các xã được phúc tra gồm: Xã Việt Lâm, Trung Thành, Đạo Đức, Linh Hồ, Phú Linh và xã Kim Thạch. Để đánh giá đúng thực chất các tiêu chí nông thôn mới, so với thời điểm năm được công nhận. Xác định nguyên nhân mức độ của từng tiêu chí tại thời điểm phúc tra, để có các giải pháp cần thiết về duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phù hợp với quan điểm xây dựng nông thôn mới là thường xuyên liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tại các xã đến phúc tra, các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các gia đình, thôn bản, cảnh quan môi trường nông thôn, các công trình xây dựng cơ bản, hệ thống giao thông thủy lợi và các loại hồ sơ, sổ sách thuộc các ban ngành đoàn thể của xã… Việc phúc tra có thể thu hồi lại bằng công nhận, đối với những xã không còn đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Qua kiểm tra 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại các xã đạt chuẩn cho thấy, phần lớn các xã đều duy trì tốt các tiêu chí, tuy nhiên một số tiêu chí cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp như: Đường giao thông, thủy lợi, môi trường và tiêu chí văn hóa xã hội…Tại đây, các thành viên trong đoàn đã có nhiều ý kiến đánh giá nhận, xét cho các xã, về những ưu, nhược điểm cần được phát huy và khắc phục trong thời gian tới, nhằm giữ vững 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Tổ phúc tra kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại Ủy ban nhân dân xã Trung Thành 


Tin khác