Gương Người tốt - Việc tốt

Phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ thôn bản, tổ dân phố

12/11/2020 18:18 65 lượt xem

Bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố luôn là người nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sâu sát nhất với quần chúng nhân dân. Họ giữ trọng trách là “cầu nối” giữa Đảng và chính quyền với nhân dân; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Được nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Đồng, xã Trung Thành, ông Nguyễn Hồng Sỹ luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong mọi công việc Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó. Thôn Đồng có 115 hộ với 495 nhân khẩu, trong đó có 12 Đảng viên.  Ông luôn tập hợp, đoàn kết các Đảng viên, yêu cầu mỗi Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, ông cùng tập thể Ban Chi ủy bàn bạc, thảo luận, xây dựng Nghị quyết phù hợp với thực tiễn của thôn. Trong xây dựng nông thôn mới, ông cùng các Đảng viên trong thôn tuyên truyền, vận động bà con trong thôn hiến đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động làm đường bê tông. Trong đó gia đình ông tự nguyện đóng góp trên 240m2 đất để làm đường liên xã và đường nội đồng; Đến nay, các trục đường thôn, đường nội đồng đã được bê tông hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi. Thôn được công nhận thôn NTM. Bên cạnh đó Bí thư Chi bộ Nguyễn Hồng Sỹ tích cực nghiên cứu, tìm tòi hướng đi phát triển kinh tế để tuyên truyền bà con trong thôn chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ đó, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của thôn là 35 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 6%. Ông Nguyễn Hồng Sỹ, Bí thư Chi bộ thôn Đồng, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên cho biết: “ Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, tôi luôn xác định được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó người dân đồng tình nhất trí cao, tham gia nhiệt tình các phong trào tại địa phương cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Ông Lương Thái Kim – thôn Đồng – xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên chia sẻ: “ Nhờ có đồng chí Bí thư Chi bộ mà người dân chúng tôi được tiếp cận với các nguồn vốn chính sách của Nhà nước, qua đó có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế cho gia đình”.

Hiện nay, huyện Vị Xuyên có 261 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Những năm qua, đội ngũ Bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn đi sâu đi sát với quần chúng nhân dân, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố dám nghĩ, dám làm, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, vừa đảm bảo cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều Bí thư chi bộ đã thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và nhân dân ở thôn, bản, tổ dân phố để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển về kinh tế - văn hóa – xã hội, Quốc phòng – an ninh. Với phương châm “ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều Bí thư chi bộ vừa phát huy được vai trò trong việc tập hợp quần chúng nhân dân, vừa tham gia phát triển kinh tế tại gia đình mang lại hiệu quả kinh tế cao để bà con trong thôn, bản học tập và làm theo. Ngoài ra, các đồng chí đã phát huy vai trò trong việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, bản. Ông Lý Xuân Lìn – Phó Bí thư Đảng ủy xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên cho biết: “ Vai trò của các Bí thư chi bộ thôn bản rất quan trọng, là cầu nối tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến bà con nhân dân. Các đồng chí Bí thư chi bộ hầu hết có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được nhân dân trong thôn, bản tín nhiệm và tin tưởng”.

Bí thư Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố có vai trò quan trọng trong việc tập hợp quần chúng nhân dân.

    Có thể khẳng định, Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Vị Xuyên nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Cũng nhờ những Bí thư Chi bộ nhiệt tình, trách nhiệm – đã thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng NTM ở các địa phương ./.

 


Tin khác