Kinh tế

Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại xã Linh Hồ

20/05/2021 08:39 63 lượt xem

Chiều ngày 18/5, đồng chí Sền Văn Bắc, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Linh Hồ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh.

         Trong 5 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị, Hội đoàn thể của xã tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức khánh thành, cắm biển công trình chào mừng bầu cử đối với cầu Bản Chào thôn Nà Khà. Kiểm tra 10 địa điểm bầu cử, chỉ đạo tôn tạo, nâng cấp chỉnh trang, vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết khu vực nhà văn hóa thôn đảm bảo sạch sẽ, nghiêm trang chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho cuộc bầu cử diễn ra tại khu vực bỏ phiếu. Chỉ đạo các thôn tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động nhân dân treo cờ, thay thế cờ bạc, cũ rách dọc tuyến đường liên xã và cờ tại các hộ gia đình; Công tác cải tạo vườn tạp hoàn thiện việc vẽ sơ đồ quy hoạch cải tạo vườn tạp cho 16 hộ dân theo kế hoạch làm điểm của 16 thôn; Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định,...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Linh Hồ. Đặc biệt trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác cải tạo vườn tạp; phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời đề nghị Đảng ủy cần tập trung cao độ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng cần bám sát vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của tập thể cần cụ thể hóa, triển khai đồng bộ đến các Chi bộ, đơn vị, ban ngành đoàn thể thực hiện có hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết chuyên đề các cấp về phát triển kinh tế- xã hội, giai đoạn 2021-2025.


Tin khác