Cải cách hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra cải cách hành chính tại Vị Xuyên

26/08/2021 08:33 46 lượt xem

        Sáng 25.8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra CCHC tại Vị Xuyên. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo huyện Vị Xuyên. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra cải cách hành chính tại Vị Xuyên
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra CCHC tại thị trấn Nông trường Việt Lâm

           7 tháng đầu năm, UBND huyện Vị Xuyên triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của T.Ư, tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) và nười dân; đăng tải 407 TTHC trên cổng dịch vụ công tỉnh; thiết lập 318 thủ tục hành chính (TTHC) tại hệ thống thông tin 1 cửa của huyện; tiếp nhận 18.187 hồ sơ TTHC tại bộ phận 1 cửa, đã giải quyết 13.562 hồ sơ; từ năm 2015 đến nay đã tinh giản biên chế 263 người, đạt 10,89%; chú trọng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; trang thông tin điện tử của huyện, xã đăng tải kịp thời các nội dung về phát triển KT – XH; 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn được cấp chữ ký số, sử dụng phần mềm VNPTi-Office trong quản lý và điều hành, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% văn bản trao đổi trên môi trường mạng; huyện đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện việc cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

           Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện còn một số hạn chế: Cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số xã chưa được quan tâm, đầu tư; chưa cập nhật, đăng tải kịp thời các TTHC cấp huyện, xã trên cổng dịch vụ công của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 thấp; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa nghiêm; chưa khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử của xã…

 Đoàn kiểm tra CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Vị Xuyên

            Kết luận buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long ghi nhận những kết quả huyện Vị Xuyên đạt được trong CCHC thời gian qua; đồng thời đề nghị huyện cần tập trung một số nhiệm vụ: Rà soát lại các TTHC, đánh giá cụ thể tình hình triển khai CCHC trên địa bàn; công bố đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; cập nhật việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên trang dịch vụ công của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; siết chặt kỷ cương hành chính.

       Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra công tác CCHC tại xã Việt Lâm, thị trấn Nông trường Việt Lâm và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vị Xuyên.

Báo Hà Giang

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập