Thông tin tuyên truyền

Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Phượng kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số xã trên địa bàn.

16/07/2021 09:00 93 lượt xem

Ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Phượng cùng lãnh đạo, cán bộ phòng Nội vụ huyện đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các xã Ngọc Minh, Ngọc Linh, Bạch Ngọc.  

Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Phượng kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số xã trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Phượng kiểm tra việc niêm yết văn bản, tài liệu tại bộ phận 1 cửa xã Bạch Ngọc.

Tại các xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiến hành kiểm tra các nội dung gồm: Việc thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan; việc ghi chép, nội dung các cuộc họp của UBND xã; việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thái độ giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc; việc sử dụng thời gian làm việc, quy định về không hút thuốc lá, không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; việc đeo thẻ cán bộ, công chức xã khi thực thi nhiệm vụ; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc và tổ chức triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan; kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân đến liên hệ, giải quyết công việc…

Đồng chí Đặng Thị Phượng kết luận tại buổi kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại xã Ngọc Minh

Sau khi đi kiểm tra thực tế và làm việc với các xã, kết luận tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Phượng ghi nhận, đánh giá cao việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, Đảng viên các xã. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các xã cần nghiêm túc tiếp thu và khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại mà các thành viên trong đoàn kiểm tra đã chỉ ra; các cán bộ, công chức cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan; nghiêm túc quán triệt, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, đảm bảo thời gian làm việc đúng quy định; nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, năng lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục, giấy tờ cho người dân nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân; thực hiện niêm yết đầy đủ các văn bàn, tài liệu và có bảng công khai các mức phí khi nhân dân đến giao dịch tại bộ phận 1 cửa; cần duy trì thường xuyên chế độ họp UBND, có lịch công tác cụ thể của từng đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTTQ và cán bộ theo tuần để triển khai nhiệm vụ được hiệu quả, trọng tâm; đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng chữ ký số, đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản các cấp, các tin bài phản ánh về hoạt động của địa phương lên trang TTĐT xã để tiện cho nhân dân và các cấp theo dõi, nắm bắt tình hình địa phương./.

Quỳnh Anh

Tin khác