Nông thôn mới

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Nông thôn mới tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên

30/10/2020 19:07 65 lượt xem

Ngày 29/10, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên nhằm kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí NTM và xác định nhu cầu vốn tại xã. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Dự buổi làm việc về phía huyện Vị Xuyên có các đồng chí Hoàng Thanh Tịnh – Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Lê Thanh Hải – PCT UBND huyện; lãnh đạo một số ban, ngành liên quan.

      Theo kế hoạch, năm 2021 xã Thanh Thủy được huyện Vị Xuyên đưa vào danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm hiện tại, xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Còn 06 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; Điện; Trường học; Thông tin truyền thông; Thu nhập; Môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện NTM, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể và các phòng ban chuyên môn từ huyện đến xã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân; phân công công việc cụ thể đến từng thôn, bản, hộ gia đình.

      Tại buổi làm việc, huyện Vị Xuyên có một số đề xuất với đoàn công tác như: Tăng thêm kinh phí đối với một số tiêu chí như: Giao thông, Điện… do Thanh Thủy là xã biên giới đường giao thông đi lại khó khăn, cùng với đó là chi phí công tác rà phá bom mìn trong quá trình thực hiện các tiêu chí; Đầu tư thêm cơ sở vật chất đối với tiêu chí Chợ; Đầu tư xây thêm một số phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập tại các trường học; Đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng xã.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế các tiêu chí Chợ nông thôn

       Qua kiểm tra thực tế và trên cơ sở tổng hợp số liệu của các sở, ngành, đoàn công tác Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh đề nghị xã Thanh Thủy phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, huyện rà soát, đánh giá lại những tiêu chí đã đạt. Cùng với đó, hoàn thiện các báo cáo, số liệu tổng hợp trong thời gian sớm nhất .Đối với nhu cầu vốn của các tiêu chí NTM, đoàn công tác tiếp tục rà soát, cân đối chính xác nhất, nhằm tạo điều kiện cho xã Thanh Thủy sớm hoàn thành các tiêu chí NTM trong thời gian tới ./.


Tin khác