Cải tạo vườn tạp

Sau 3 năm Vị Xuyên có 220 hộ thoát nghèo từ Nghị quyết 05

22/12/2023 15:38 121 lượt xem

          Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 về cải tạo vườn tạp. Bằng những cách làm cụ thể, sáng tạo, huyện Vị Xuyên đã tích cực vận động các hộ gia đình mạnh dạn cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, đưa vào trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nhờ đó đã có 220 hộ thoát nghèo từ chương trình cải tạo vườn tạp .

Sau 3 năm Vị Xuyên có 220 hộ thoát nghèo từ Nghị quyết 05
Sau 3 năm thực hiện cải tạo vườn tạp, huyện Vị Xuyên đã có 220 hộ thoát nghèo.

           Năm 2023, huyện Vị Xuyên có 1.036 hộ đăng ký thực hiện với số tiền giải ngân 3.170 triệu đồng/106 hộ, với diện tích cải tạo là 488.482 m2. Lũy kế 2021-2023 thực hiện cải tạo vườn tạp được 2.049 hộ, đạt 82% KH. Vốn vay theo Nghị quyết 58 là 16.230 triệu đồng/549 hộ/ diện tích cải tạo 161,2 ha. Để chương trình cải tạo mang lại hiệu quả huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sâu sát việc triển khai tại cơ sở với phương châm đến từng nhà, vào từng vườn để cùng làm với nhân dân. Đồng thời, tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Nhờ đó, sau 03 năm thực hiện, 220 hộ hưởng chính sách vay vốn cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 58 của HĐND tỉnh đã thoát nghèo; 38 hộ nghèo lên đối tượng hộ cận nghèo. 

         Có thể thấy, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu đã tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong toàn huyện. Suy nghĩ của người dân đã có nhiều thay đổi, từ chỗ đất bỏ hoang, trồng cây không hiệu quả, nay bà con đã biết quý trọng từng “tấc đất, tấc vàng”. Qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thu Biên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập