Giáo dục

Sở giáo dục làm việc với Trường tiểu học B xã Ngọc Linh

27/09/2021 13:53 54 lượt xem

Ngày 24/9/2021, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, đã đến kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn bị cho việc công nhận Trường tiểu học B Ngọc Linh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cùng đi có đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ UBND huyện và lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, lãnh đạo xã Ngọc Linh.

Sở giáo dục làm việc với Trường tiểu học B xã Ngọc Linh
Sở Giáo dục - Đào tạo kiểm định chất lượng giáo dục, chuẩn bị công nhận Trường tiểu học B Ngọc Linh đạt chuẩn mức độ 1

              Tường tiểu học B xã Ngọc Linh, trong những năm qua, đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu cho việc giảng dạy và học tập của thầy cô giáo và các em học sinh. Tuy nhiên hiện nay, trường vẫn còn thiếu một số trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học, và một số công trình nay đã xuống cấp, cần được đầu tư sửa chữa và xây dựng lại, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập. Tại buổi làm việc, các tổ chuyên môn của sở giáo dục đào tạo tỉnh, đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách về xây dựng các tiêu chí trường chuẩn. Qua kiểm tra thực tế, các tổ chuyên môn đã chỉ ra những mặt còn hạn chế tồn tại, cần được chỉnh sửa lại theo quy định chung của ngành giáo dục, để nâng cao chất lượng.

           Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và đồng chí Đặng Thị Phượng, PCT- UBND huyện, đề nghị trường Tiểu học B Ngọc Linh, tiếp tục bám sát các văn bản, quy định, khẩn chương hoàn chỉnh các hồ sơ, để trình cấp có thẩm quyền xét duyệt trong tháng 10 này. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, mỗi cán bộ, giáo viên của trường phải chung tay góp sức để xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ. Về phía xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc vận động ngày công lao động trong các tầng lớp nhân dân, tập trung nguồn lực phối hợp với nhà trường, để cùng nhau xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, trường lớp, phấn đấu đưa Trường tiểu học B của xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cuối năm 2021.

Vi Quyền

Tin khác