Đẩy mạnh học tập và Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

23/04/2021 09:41 35 lượt xem

Sáng ngày 22/4, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến đến hơn 200 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh… Dự điểm cầu Trung tâm huyện Vị Xuyên có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Vị Xuyên; lãnh đạo các ngành, đoàn thể của huyện.

Trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH tại địa phương. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã lựa chọn nội dung đột phá tạo chuyển biến trong việc học tập và làm theo Bác, như: Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội... Qua đó, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công được cải thiện; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 69%; hoàn thành sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì; phê duyệt đề án sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm cho 13 đơn vị. Năm 2020, thực hiện tinh giản 732 biên chế so với năm 2019. Riêng Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã thể hiện cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tỉnh, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tính đến 1/3/2021, toàn tỉnh có 3.789 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó 3.732 hộ đã hoàn thành...

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Lý Xuân Lù, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã có bài tham luận với nội dung “Kết quả việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện; giải pháp thực hiện trong thời gian tới”. Bài tham luận đã nêu rõ: Đến năm 2021, toàn huyện có 234 mô hình tiêu biểu, gương cá nhân, tập thể thực sự tiêu biểu. Khẳng định việc học tập và làm theo Bác đã có tác động tích cực đến việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua trên địa bàn. Bài tham luận cũng đề xuất một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình làm theo Bác đối với từng tập thể, cá nhân gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành: Tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục khơi dậy tinh thần tự giác trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo gương Bác. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Mặt khác, quan tâm xây dựng, phổ biến, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến...

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05, tập thể Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 tập thể, 26 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Trong đó huyện Vị Xuyên có 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


Tin khác