3 Chương trình MTQG

Tập huấn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

11/12/2023 08:10 245 lượt xem

         Trong 2 ngày 09, 10/12, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và lãnh đạo Sở LĐ, TB & XH.

Tập huấn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Toàn cảnh lớp tập huấn

         Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đặng Thị Phượng nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp tập huấn. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia lớp tập huấn cần nghiêm túc tiếp thu những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến công việc, nhiệm vụ hàng ngày trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. 

         Tại lớp tập huấn, lãnh đạo các xã, thị trấn, công chức Lao động, Thương binh & Xã hội và Trưởng các thôn bản, tổ khu phố trên địa bàn huyện đã được lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội truyền đạt các nội dung gồm: Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 27/4/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025; Các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ và HĐND tỉnh có liên quan về Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Một số văn bản hướng dẫn xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025… 

         Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ thêm các vướng mắc và khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng giúp cán bộ làm công tác giảm nghèo các xã, thị trấn cập nhật những kiến thức mới, học hỏi được nhiều kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025./.

Ngọc Thơ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập