Quốc phòng - An ninh

Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2024

30/05/2024 09:46 73 lượt xem

            Ngày 29.5, Ban Chỉ đạo Bảo vệ bí mật nhà nước( BMNN) huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên sâu Luật bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2024. Dự có đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh; Trưởng công an huyện.

Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2024
Toàn cảnh Lớp tập huấn

                Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh và quốc phòng tại địa phương. Xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, những năm qua, huyện Vị Xuyên luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác bảo vệ bí mật nhà nước ban hành nhiều chỉ thị, văn bản chỉ đạo; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện đã ngày càng đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn chấp hành nghiêm túc nội quy, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung bài giảng. Đồng thời, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong thực tế tại cơ quan, đơn vị mình, mạnh dạn nêu ra các vấn đề để được giải đáp, thảo luận, nhằm nâng cao hiệu quả công tác công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng chí Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

              Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 đồng chí là Lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác bảo vệ BMNN của các cơ quan, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với thời gian là 1 ngày, các đại biểu sẽ được nghe các Báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản đó là: chuyên đề 1: Một số nội dung trọng tâm của Luật bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công tác bảo vệ BMNN của tỉnh và hướng dẫn các biểu mẫu liên quan đến công tác bảo vệ BMNN; thông báo tình hình lộ bí mật nhà nước năm 2023. Chuyên đề 2: Luật An ninh mạng; kỹ năng trách nhiệm sử dụng mạng xã hội; phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cách phòng ngừa. Chuyên đề 3: Một số nội dung liên quan đến Luật căn cước và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Vị Xuyên. 

            Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên sẽ nắm vững hơn những nội dung cơ bản, nhận thức rõ vấn đề, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng để kịp thời có các giải pháp phù hợp, vận dụng có hiệu quả, có chiều sâu trong thực hiện tại đơn vị trong thời gian tới./.

Nguyễn Mai

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập