Thông báo mới

TB: Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hầu A Đức và bà Sùng Thị Cú địa chỉ thường trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

29/05/2024 14:07 141 lượt xem

TB: Về việc giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hầu A Đức và bà Sùng Thị Cú địa chỉ thường trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang /documents/44757/0/signed-signed-signed-1.+tb+nop+gcn+ban+an+hau+a+do.pdf/812e96a1-23ce-11d2-1226-7009d9ea262e?t=1716966438642


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập