Ủy ban nhân dân

Thường Trực UBND huyện Vị Xuyên

01/08/2014 07:00 1027 lượt xem

Địa chỉ: Thị Trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên
 
 
Các đồng chí Thuờng trực UBND huyện Vị Xuyên

 
Đồng chí: Hoàng Thanh Tịnh 
Chủ tịch UBND
0912584417
Httinh.vx@hagiang.gov.vn
 

 
Đồng chí: Lê Thanh Hải
 Phó Chủ tịch UBND
0912834438
lthai.vx@hagiang.gov.vn
 
 
 

Đồng chí: Đặng Thị Phượng
 Phó Chủ tịch - Thường trực UBND 

0326292536
 Dtphuong.vx@hagiang.gov.vn
 
 
 
 
 
Đồng chí: Trần Mạnh Tuyên 
Phó Chủ tịch UBND
0977239889
Tmtuyen.vx@hagiang.gov.vn

 


  

 


Tin khác