Lấy ý kiến góp ý

Tham gia, tuyên truyền về dự thảo Nghị quyết qui hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

08/11/2016 00:00 500 lượt xem


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập