Thông báo mới

Thông báo về việc các hộ gia đình, cá nhận đến nhận và kiểm kê mộ tại khu vực Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

05/08/2021 09:54 117 lượt xem

Thông báo về việc các hộ gia đình, cá nhận đến nhận và kiểm kê mộ tại khu vực Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang /documents/44757/0/tb+11.pdf/c06882a9-75ba-3bd8-6fa0-f043d2be5c59?t=1628132043641


Tin khác