Chính trị

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên làm việc tại xã Phương Tiến

20/08/2021 09:25 92 lượt xem

Nhằm nắm bắt kết quả của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã và chuẩn bị tốt cho Hội nghị giao ban quý III tại huyện. Ngày 19/8, đồng chí Mai Thị Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với xã Phương Tiến. Cùng đi có các ban, ngành liên quan.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên làm việc tại xã Phương Tiến
Đồng chí Mai Thị Hạnh ,Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi làm việc.

        Trong 8 tháng năm 2021, Thường trực HĐND xã đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai các nghị quyết của HĐND xã  đảm bảo đúng theo luật định. Làm tốt nhiệm vụ điều hòa, hoạt động của hai Ban HĐND và các đơn vị có liên quan trong việc tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, chất lượng, đảm bảo hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Trong đó, đã tổ chức thành công 02 kỳ họp, hoàn thiện các văn bản sau kỳ họp đảm bảo đúng quy định; tổ chức xây dựng kế hoạch giám sát đảm bảo theo đúng Nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND xã đã đề ra; Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì tốt và bố trí lịch tiếp công dân theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND xã được cải tiến, đổi mới phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND như: Nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, thẩm tra các văn bản, điều hành kỳ họp, thảo luận, chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp.

Qua buổi làm việc với HĐND xã, đồng chí Mai Thị Hạnh,Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, đánh giá cao các kết quả của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã đạt được trong 8 tháng năm 2021. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng Quyết định, giám sát theo Luật định, duy trì chế độ họp thường trực HĐND, rà soát lại các Nghị quyết đã ban hành, đảm bảo theo đúng thể thức văn bản; Duy trì tốt việc tiếp công dân và đảm bảo các điều kiện hoạt động của HĐND theo đúng quy định; Phối hợp tốt với Uỷ ban MTTQ xã xây dựng quy chế phối hợp, sắp xếp hồ sơ HĐND và lưu trữ bố trí đảm bảo hợp lý, khoa học. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, khẳng định được vai trò, vị thế là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương từ đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã./.

Vi Khiết

Tin khác