Cải cách hành chính

Trung tâm hành chính công huyện Vị Xuyên xử lý nhanh gọn, thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính

02/11/2020 15:56 103 lượt xem

Sau một thời gian đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công huyện Vị Xuyên thực sự trở thành đầu mối tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) nhanh chóng và thuận tiện.

      Trung tâm Hành chính công huyện Vị Xuyên chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/3/2019, là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Riêng 9 tháng đầu năm Trung tâm Hành chính công huyện Vị Xuyên đã tiếp nhận và giải quyết sớm, đúng hạn theo cơ chế một cửa là 2.965 hồ sơ, không có trường hợp hồ sơ giải quyết quá hạn. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức tận tình, chu đáo, không gây phiền hà, sách nhiễu, TTHC giải quyết nhanh gọn, giảm thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp.

    Hiện nay, Trung tâm Hành chính công huyện Vị Xuyên tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính các lĩnh vực như: Xây dựng; tư pháp - hộ tịch; lao động - thương binh và xã hội; đất đai; tài chính, kế hoạch và tài nguyên môi trường. Quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính được trung tâm thực hiện theo các bước: Tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính đã được lựa chọn đưa vào giải quyết tại trung tâm; luân chuyển hồ sơ đến các phòng ban, đơn vị có liên quan để giải quyết theo thời gian quy định; các cơ quan chuyên môn giải quyết xong hồ sơ chuyển cho Trung tâm để trả kết quả cho công dân, tổ chức. Trung tâm Hành chính công huyện Vị Xuyên đã và đang thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hoá các thủ tục, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.


Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập