Ủy ban nhân dân

Văn phòng HĐND - UBND

27/08/2014 07:00 319 lượt xem

Danh sách lãnh đạo văn phòng HĐND - UBND

Đồng chí: Triệu Quốc Đạt

Chánh văn phòng HĐND - UBND 

Sdt: 0947245588

Tqdat.vx@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Duy Hải
Phó Chánh văn phòng
Sdt: 0979765719
Pdhai.vx@hagiang.gov.vn
 
 
Đồng chí: Nguyễn Minh Trường
Phó Chánh Văn phòng
Sđt: 0945666327
Nmtruong.vx@hagiang.gov.vn
 
 
 
 
Đồng chí: Hoàng Thị Lời Hạnh
Phó Chánh Văn phòng
Sđt: 0332571585
Htlhanh.vx@hagiang.gov.vn
 

 


Tin khác