Văn học - Nghệ thuật

Vị xuyên Đại hội các chi hội văn học nghệ thuật xã

28/11/2016 07:00 120 lượt xem

Trong các ngày từ 19 đến 25 thàng 11 / 2016, 4 xã của huyện Vị Xuyên gồm: Xã Phương Tiến, Linh Hồ, Kim Thạch và xã Tùng Bá đã tổ chức đại hội, Chi hội văn học nghệ thuật lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016- 2021

     Với tổng số hội viên 4 xã là 99 hội viên, thuộc các dân tộc Dao và Tày. Hoạt động nghệ thuật thông qua các nhóm như: Hát múa dân gian, sáng tác sưu tầm những tinh hóa văn hóa của các dân tộc. Việc tập hợp những người yêu nghệ thuật vào tổ chức, tạo một sân chơi lành mạnh, đồng thời góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, các câu lạc bộ thơ ca, múa hát dân gian, phát triển phong trào quần chúng, để qua đó tìm kiếm hạt nhân cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Để hội văn nghệ thuật các xã phát triển và đạt hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, các chi hội Văn học nghệ thuật sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như: Quán triệt cho các hội viên về quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ cho các hội viên, tiếp tục phát triển hội viên. Về chuyên môn, tham dự các hoạt động do Hội triển khai theo đúng quy định.
     Chi Hội Văn học nghệ là một chi hội tập hợp những người yêu nghệ thuật để giao lưu học hỏi, ca ngợi tình cảm yêu quê hương đất nước của các tầng lớp nhân dân. Hy vọng chi hội Văn Học Nghệ Thuật 4 xã nói trên sẽ hoạt động tốt đáp ứng sự mong đợi của những người yêu nghệ thuật huyện nhà.


Tin khác