Cải cách hành chính

Vị Xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính

24/11/2021 08:20 61 lượt xem

   Trong những năm qua, huyện Vị Xuyên đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Vị Xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính
Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

      Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, của huyện công tác CCHC trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú: Qua thông tin đại chúng loa phát thanh,  qua các buổi sinh hoạt chi bộ; họp thôn; tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại bộ phận giao dịch “một cửa”; lồng ghép với hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương... thu hút đông đảo người tham gia. Bên cạnh đó, Thực hiện công khai, minh bạch TTHC, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” cấp huyện là  5.236; trong đó, trả đúng hạn 5.118 hồ sơ, 118 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Đối với cấp xã, 24/24 xã, thị trấn có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, gồm 44 lĩnh vực với 186 TTHC. Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” cấp xã từ đầu năm đến nay là 16.021 hồ sơ. 

      Cùng với đó, TTHC được nâng lên rõ rệt, cơ chế một cửa một cửa liên thông theo hướng hiện đại được duy trì và mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện được sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy trình và thời gian quy định góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản về mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân, tổ chức. Tinh thần thái độ và trách nhiệm của công chức trong tiếp xúc, giải quyết yêu cầu của người dân đã được nâng lên một bước cơ bản, trình tự thủ tục được niêm yết công khai rõ ràng, quy trình giải quyết công việc được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết.

      Với những kết quả đạt được trong năm qua, công tác cải cách hành chính của huyện Vị Xuyên đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân./.

Vi Khiết – Thu Biên

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập