3 Chương trình MTQG

Vị Xuyên đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

17/01/2024 09:03 116 lượt xem

                Trong năm 2022 và năm 2023, huyện Vị Xuyên đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia. Cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, nỗ lực đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Vị Xuyên đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chương trình MTQG hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN được hỗ trợ hiệu quả trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

            Quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Chương trình được chỉ đạo thực hiện bằng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tạo sự nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ cấp huyện đến cấp xã. Quán triệt thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên, giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Bà Bùi Thị Ngát, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Vị Xuyên cho biết: Phòng đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện một số nội dung để nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện như: Tập trung lồng ghép các nguồn vốn 03 chương trình MTQG để hỗ trợ các xã trong lộ trình cán đích NTM; Chương trình đã đem lại sự thay đổi cho đời sống của đồng bào DTTS&MN, vùng biên giới. 

           Trên cơ sở tổ chức triển khai, chương trình đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Dự án 1 - Giải quyết tình trạng thiếu đất, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hiện đã giải ngân trên 10,9 tỷ đồng, đạt 59,5% kế hoạch. Dự án 4 - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống, trong vùng đồng bào DTTS và miền núi đã giải ngân được trên 77,66 tỷ đồng, đạt 79,5%. Nông nghiệp và phát triển chăn nuôi là ngành nghề chủ yếu của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do đó, huyện Vị Xuyên đã đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi để nâng cao năng suất và thu nhập cho người dân. Anh Bàn Văn Nhùi, thôn Mào Phìn, xã Phương Tiến chia sẻ: Gia đình tôi biết ơn chương trình MTQG lắm , Chương trình đã cho con Trâu để nuôi sinh sản, tôi sẽ chăm sóc Trâu lớn nhanh nhanh sinh sản để có thể ổn định cuộc sống, thoát nghèo. 

Xã Bạch Ngọc được hỗ trợ gần 10 tỷ đồng thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn. 

           Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và những Chương trình, Kế hoạch triển khai kịp thời, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã đạt được một số kết quả bước đầu. Kết quả giải ngân vốn ngân sách Trung ương đến cuối tháng 12/2023 được trên 156,6 tỷ đồng, đạt 40,9% kế hoạch vốn giao. Trong đó, vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 36,69 tỷ đồng. Ông Trần Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc cho hay:  Xã được đầu tư tổng nguồn vốn 03 chương trình MTQG là hơn 10 tỷ đồng,  riêng nguồn vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc TS&MN là trên 7 tỷ đồng, xã đã giải ngân khoảng trên 40%, tập trung đầu tư vào làm đường bê tông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa thôn, các dự án sinh kế, phát triển sản xuất cho nhân dân. Qua kiểm tra, giám sát nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, nhân dân rất phấn khởi.

         Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Vị Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực. Nhờ sự đầu tư của nhà nước và quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, người dân đã dần thay đổi về nhận thức. Từng bước góp phần nâng cao mức sống, chất lượng dân số, sức khoẻ cho đồng bào DTTS, đặc biệt là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa./.

Quỳnh Anh – Ngọc Thơ

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập