Xây dựng Đảng

Vị Xuyên khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2021

15/10/2021 09:02 85 lượt xem

Ngày 14/10, Trung tâm Chính trị huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2021 cho 115 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các Chi, Đảng bộ trong toàn huyện.

Vị Xuyên khai mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2021
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2021.

        Trong thời gian 05 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung của 05 bài học gồm: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011); Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị, trang bị những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam cho những quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó giúp cho các học viên có hướng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh để lãnh đạo cách mạng Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          Kết thúc lớp học, học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng theo đúng quy định./.

Thu Liễu

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập