Văn hóa - Xã hội

Vị Xuyên nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

24/08/2021 07:56 26 lượt xem

Xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, huyện Vị Xuyên luôn coi công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược vừa cấp thiết, vừa lâu dài. Phấn đấu nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vị Xuyên nâng cao chất lượng dân số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Trạm y tế xã.

   Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Giảm trung bình 0,2% tỷ suất sinh thô mỗi năm, giảm trung bình 0,2% tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên mỗi năm; bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người, đặc biệt là những dân tộc thiểu số rất ít người có nguy cơ suy giảm giống nòi; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức 107 - 108 trẻ trai/100 trẻ gái, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 50%; giảm 20% số cặp tảo hôn, giảm 30%, số cặp kết hôn nhân cận huyết thống; tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 50% trở lên; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất đạt 35% trở lên; tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản; hoàn thành xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 90% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng.

   Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV cũng đưa ra định hướng với những mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và nêu rõ những giải pháp cần thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đưa nhiệm vụ nâng cao chất lượng dân số thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về dân số, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao thể lực và tầm vóc người dân; thực hiện kịp thời các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số rất ít người; xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả của mạng lưới dịch vụ Y tế; bảo đảm nguồn lực cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác dân số…/.

Ngọc Thơ

Tin khác